ONLINE YARATICI YAZARLIK SEMİNERİ

Tarih

13 Mayıs Perşembe, 20.30

Süreç

Her Oturum 2 Saat

Katılımcı Yorumları

Okuyun

Kayıt Formu

Doldurun

Ücret / Ödeme

190 TL / Ödeme Yapın ►

 

Yazar ve Eğitmen Kemal Oruç ile “Online Yaratıcı Yazarlık Semineri günlük oturumlardan oluşur. Her oturumda, belirlenen konulara dair bilgiler verilir. Bu bilgilerin pekişmesi için uygulamalar yapılır ve bir usta yazarın eseri incelenir. Katılımcıların konuyla ilgili tüm soruları cevaplanır.

 

Eğitmen: Kemal Oruç hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

OTURUM KONULARI

 

1. Oturum: Yazarlığa Giriş

 • Temel Yazma Alıştırmaları
 • Yazar Tıkanıklığı / Nedenleri / Çözümleri
 • Etkilenme / Esinlenme / Öykünme
 • İmgelem ve Yaratıcılık
 • Yazının Yapısı
 • Konu, Tema, Amaç, Hedef ve Hedef Kitle, Özet
 • Öykü İncelemesi: Apartman / Sabahattin Ali

 

2. Oturum: Karakter Yaratımı

 • Karakterin Özellikleri
 • Karakterin Çatışmaları
 • Karakterin İç Dünyası
 • Sosyal Roller
 • Karakterler Arası Etkileşim: Etki – Tepki – Tavır
 • Tip ve Karakter Ayrımı
 • Kişileştirme / Nesneleştirme
 • Öykü İncelemesi: Haritada Bir Nokta / Sait Faik Abasıyanık

 

3. Oturum: Olay Örgüsü / Kurgulama

 • Yol ve Engeller
 • Çatışma
 • Modern Kurgulama
 • An, Durum, Olay, Olay Zinciri
 • Yaratım Çemberi
 • Paralel Yaşamlar
 • Öykü İncelemesi: Kalemler / Yaşar Kemal

 

4. Oturum: Bakış Açısı / Anlatım Dili / Duygu

 • Bakış Açısı
 • Anlatım Dili
 • Zaman ve Ritim
 • Duyular / Duygular
 • Atmosfer Yaratımı
 • Metafor, Benzetme, Sembol ve Alegori
 • Öykü incelemesi: Evdeki / Yusuf Atılgan

 

5. Oturum: Öykü ve Roman Yazmak

 • Konu ve Tema Belirlemek
 • Türü Belirlemek
 • Taslak Oluşturmak
 • Yaşayan Karakter Yaratmak
 • Anlatıcı / Zaman / Mekan
 • Olay Örgüsü
 • Öykü ve Roman Nasıl Yayımlanır?
 • Öykü İncelemesi: Beyaz Fillere Benzeyen Tepeler / Ernest Hemingway

 

6. Oturum: Oyun ve Senaryo Yazmak

 • Tiyatro ve Sinema Alan Bilgisi
 • Dramatik Yapı
 • Çatışma
 • Karakterler
 • Eylem Tasarımı
 • Görüntü Tasarımı
 • Monolog ve Diyalog
 • Sinopsis ve Tretman
 • Senaryo Biçimi
 • Oyununuzu ve Senaryonuzu Kime, Nasıl Sunarsınız?
 • Oyun ve Senaryo İncelemeleri

KEMAL ORUÇ

TİDA Kurucusu/Koordinatörü, Tida Yayınları Yayın Yönetmeni, Tiyatro Eğitim Derneği Başkanı ve Drama Kumpanya Sanat Yönetmeni…

Adana Şehir Tiyatrosu’nda aldığı tiyatro eğitiminin ardından, Marmara Üniversitesi’nde“Drama ve Okul Tiyatrosu” teziyle pedagojik formasyon aldı. Oluşum Drama Enstitüsü Yaratıcı Drama Eğitmenliği Programı’nı “Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama” teziyle, Beykent Üniversitesi Sinema-TV Yüksek Lisans Programı’nı ise  “Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu İlişkisi” teziyle tamamladı. Şu an Beykent Üniversitesi Sinema-TV Sanatta Yeterlik (Doktora) Programı’na devam ediyor. Bunlarla birlikte birçok kurumda dans tiyatrosu, yönetmenlik, diksiyon ve Commedia dell’Arte gibi eğitimler aldı. 

Onlarca tiyatro temelli sosyal projenin koordinatörlüğünü yaptı. Yirmi üç yıl içinde, altmışın üzerinde oyunda yazar, yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. On altı yıl içinde birçok farklı kurumda, tüm yaş gruplarına yaratıcı drama, tiyatro ve yaratıcı yazarlık eğitimleri verdi.

Başta, Varlık, Kurşun Kalem, Önsöz ve Sanat Sokağı olmak üzere birçok dergide öyküleri ve yazıları yayımlandı. Kırk beş tiyatro oyunu yazdı. Yazdığı büyük oyunların tamamı çeşitli tiyatrolar tarafından; kısa oyunlar ise Türkiye, Almanya, Hollanda, Kıbrıs ve Belçika’da yüzün üzerinde tiyatro topluluğu tarafından sahnelendi.

Yeni Başlayanlar İçin Tiyatro Rehberi”, “Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama”, “Sinema ve Tiyatro Oyunculuğu”, “Drama ve Okul Tiyatrosu”, “Ortaokul Dönemi Oyun Metinleri”, “Othello’nun Delisi”, Cihan Özdeniz’le birlikte kaleme aldığı “Geleceğimin Atölyesi” ile “Ortaokul Döneminde Yaratıcı Drama” ve birçok akademisyen/yazarla birlikte kaleme aldığı “Sanatta İşlenebilecek Suç Yoktur!” ve “Faşizme Karşı Özgür Sanat” basılan kitaplarıdır.

Web sitesi: www.kemaloruc.com.tr